Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Nimi: Nemus Oy

Y-tunnus: 0778732-8

Osoite: Kauppiaankatu 2 B 12, 00160 Helsinki

Puhelinnumero: +358 40 090 3282

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Nemus Oy

Nimi: Carola Broms

Osoite: Kauppiaankatu 2 B 12, 00160 Helsinki

Puhelinnumero: +358 40 705 3838

Sähköpostiosoite: nemus@nemus.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä tietoja käytetään asiakkaan ja/tai yhteistyökumppanin tunnistamiseen ja palveluistamme

kertomiseen. Lisäksi tietoja käytetään asiakassuhteen ja/tai kumppanuussuhteen ylläpitoon ja

kehittämiseen sekä myyntiä ja markkinointia tukemaan.

Tietojen keräämisen peruste

Asiakkaan ja yhteistyökumppanin tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan ja yhteistyökumppanin

suostumuksella, tai asiakkaan ja yhteistyökumppanin kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön

panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Kutsuttavan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan ja yhteistyökumppanin kanssa tehtävän

sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai suhteen kehittämiseksi. Markkinointitiedot säilötään 6kk.

Rekisteriin kerätään tietoja

Henkilöiltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Tietoja kerätään myös

Google Analytics -analytiikkatyökalujen avulla ja muista julkisista ja/tai avoimista lähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla,

käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa

olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai

tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä

EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä

henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä sekoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Contact Details:
Nemus Luxury Interiors
Raatimiehenkatu 2a B7
00140 Helsinki
+358 40 705 38 38
Follow us:
  • Facebook
  • Instagram